En livsfilosofi för vår tid

Esoterisk väst- & österländsk grund
Med kvantfysisk förankring
Vattumannens aeon (tidsålder) där religion och vetenskap behöver mötas
Våra arketypiska tankar grundar sig i källan=Gud, men vi är med- & delskapare så nya idéer och kreativitet behövs för vår utveckling. När det stagnerar blir det religion.

Robert Perrakoski

Bakgrund
Ett intensivt 1995-1996 där jag läste grunderna av viss grekisk filosofi, men snabbt drogs till östasiatisk som Daoism, buddhism och slutligen zen. Det väckte en önskan om att en dag bli zenmunk i Japan. Jag utövade självförsvarskonsten Aikido i 1,5 år, men sen rann allt ut i tidsurets sand för en period.

Under slutet av min högskoletid så återfann jag intresset i meditation, medvetandet och utforskandet av mänskliga psyket. Studier inom Information och företagsekonomi adderades av Psykologi och Filosofi.

Senare delen av mitt liv har stor tid lagts på de esoteriska traditionerna. Att utforska sanningen, och sanningsbegreppet i vår tidsålder.

Efter en 1/3-dels arbetsliv inom IT och kommunikation så har jag valt att ta vidare min längtan att bygga en spirituell samvaro, erbjuda balsam för själen samt samskapa en ny värld.

Pleroma – yttersta fullheten